Under våren gör EnRival en bred utbildningsinsats för våra anställda. För att öka vår noggrannhet i rapporteringssystemen kommer samtliga att genomföra en utbildningsinsats i Workbuster. Utbildningen sker i mindre grupper för att få optimal effekt av utbildningstillfället, planen för utbildningen presenteras före årsskiftet.

Parallellt genomför vi en bred ledarskapsutbildning för att stärka våra anställda i det dagliga arbetet med våra deltagare. Utbildningen drivs under 3 dagar och har sitt fokus, dels på det individuella ledarskapet, men även kring förståelsen kring hur grupper utvecklas och blir starka.

 

Categorised in: