Tag Archive: VD

augusti 11, 2015 9:18 f m
Published by

Hässleholms Vatten AB ansvarar för den allmänna Va-anläggningen inom Hässleholms kommun. Vår huvudsakliga uppgift är att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten från tätorter. Vi är 40 anställda och bolaget ägs av…