Då är vi tillbaka i vårt så viktiga uppdrag, att skapa en meningsfylld tillvaro för våra deltagare runt om i landet. Ledigheterna innebar en välbehövlig vila och ett bra tillfälle att ladda batterierna inför våren.

Nu drar vi igång en rad aktiviteter som innebär att vi blir stärkta som leverantörer av” Stöd och matchtjänsten”, inte bara på ett företagsmässigt plan utan i allra högsta grad även på ett personligt plan. Workbusterutbildning kommer att genomföras parallellt med ledarskapsutbildning, riktat till samtliga anställda.

Jag vill samtidig passa på att tacka samtliga för ett uppoffrande arbete med hög kvalité och stort engagemang.

Peter Rosberg

VD

Categorised in: