Vår satsning på ett regionalt jobbcenter i Skåne börjar vi nu se resultatet av, en högre lyckandegrad att kunna erbjuda våra deltagare ett jobb eller en praktikplats. Projektet har bara varit igång en dryg månad. Det som ligger till grund för arbetet är att matcha rätt deltagare till rätt verksamhet samt att skapa långsiktiga relationer med olika arbetsgivare.

 

Bakgrunden är att vi med ett ännu större fokus och högre ambitionsnivå vill att våra deltagare i ”Stöd och matchprojektet” får möjlighet till ett varaktigt jobb eller en praktikplats. Två personer, Lars och Krister, jobbar med sitt stora företagarnätverk med stor framgång och når resultat som är imponerande.

Categorised in: