Hässleholms Vatten AB ansvarar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun. Våra huvudsakliga uppgifter är att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten från tätorter. Vi är 40 anställda och bolaget ägs av Hässleholms kommun. Mer information om Hässleholms Vatten AB fås via, www.hassleholmsvatten.se

 

Hässleholm

Om tjänsten:
Hässleholms Vatten AB, med sina 40 medarbetare, är organiserat i fem avdelningar, Ekonomi-, Utrednings-, Rörnäts-, Produktions- och Driftsavdelning. Avdelningarna arbetar mycket integrerat och innehåller specialister inom respektive expertområde.
VD:s uppgifter ligger att leda och samordna denna verksamhet.

Arbetsuppgifter:
Som VD ansvarar du för att leda såväl det dagliga som långsiktiga arbetet samt genomföra det beslut styrelsen fattat bl a investeringsplaner. Du leder samarbetet med såväl interna som externa kontakter och ansvarar för tydlig och tidig information såväl inåt som utåt i organisationen.

 

Kvalifikationer:
Vi söker i första hand dig som är dokumenterat duktig ledare, med förmåga att skapa entusiasm och engagemang hos dina medarbetare. Du har erfarenhet av företagsledning och är väl insatt i de olika delar detta omfattar, till exempel juridiska grunder, HR och ekonomi. Du tror på dialog med och stort medinflytande för dina underställda.

Du har förmodligen utbildning på akademisk nivå med lämplig inriktning. VA-kunskaper är meriterande men inget krav, dock är ett stort tekniskt intresse avgörande för att lyckas i denna mycket spännande befattning. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och utrycker dig väl såväl skriftligt som muntligt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och tjänsten kräver att du är drivande när det gäller utvecklings- och förändringsarbete, har goda ledaregenskaper, samarbetsförmåga och hög social kompetens.
Vi söker en ledare som är tydlig, har helhetssyn, har förmåga att inspirera och entusiasmera samt vilja och förmåga att samverka inom och utanför organisationen.
Vi söker en tillgänglig, närvarande chef med ett coachande förhållningssätt som arbetar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas genom att ta tillvara sin kunskap och kreativitet.
Du måste vara kommunikativ, trygg i dig själv, klara ett högt tempo samt vara flexibel och ha ett gott omdöme.

 

För närmare upplysningar, kontakta vår samarbetspartner i denna rekrytering,

EnRival AB, Peter Wolff tfn: 0733-866 328,

Epost:

Välkommen med din ansökan, senast tisdagen den 7 juni 2016, i form av CV och personligt brev till ovan angiven Epost.

 

Categorised in: