Om tjänsten: Som projektledare rapporterar du direkt till chefen för Projektkontoret och befattningen syftar till att med givna befogenheter ansvara för olika byggnadsprojekt under genomförandeprocessen. Projektledaren finns nära beställaren och kan med sin kunskap förklara det tekniska och juridiska i kontrakt, avtal och regelverk. Projektledaren har en viktig rådgivande funktion, med kunskap om både detaljerna och det praktiska. Rollen består till stor del av byggnadsteknisk administration. Rollen syftar till att säkerställa att projektet drivs inom bestämd tidsplan, budget och kvalitet.
Ansvarsområden:
• Leda utförandet av ett projekt och ansvara för processgenomförande projekt i enlighet med kundens kvalitetssystem med registrering i projektledningssystemet C7.
• Utveckla, organisera och effektivisera enhetens byggproduktion och utförare genom ett coachande ledarskap.
• Genomföra platsbesök på platsen för uppdraget.
• Medverka till att sätta mål för eget ansvarsområde samt verka för att dessa mål nås. Ansvara för att leveransmål uppnås genom effektiv samordning och planering.
• Säkerställa att allt inom eget ansvarsområde dokumenteras för verifiering, kontroll och besiktning (kvalitets- och miljökrav).
• Ta fram erforderligt kvalitativt material och underlag enligt gällande checklista.
• Stämma av fakturor mot offerter och kontrakt, samt följa upp eventuella avvikelser under projektets gång.
• Tillämpa kundstyrd schemaläggning av arbetstid.
• Organisera och leda byggmöten löpande under byggprocessen, och se till att alla berörda parter tar del av de ändringar som görs.
• Regelbundet redovisa progressen inom uppdragen.
• Ansvara för att TA-planer etc. utförs enligt plan.
• Ansvara för att hålla sig väl informerad. Inhämta, kommunicera och förmedla den information som erfordras för att utföra arbetsuppgifterna och så att var och en ser och förstår sin del i helheten och bidrar till företagets utveckling och resultat. I detta ansvar ingår att klart kommunicera ev. förskjutningar i tidsplaner och dyl.
• Rapportera fel, brister samt bidra aktivt med förslag till förbättringar av verksamhetens processer och idéer som utvecklar företaget.
• Tillse att överenskomna processer följs och avvikelser korrigeras.

 

 

Kvalifikationer:
– Universitets- eller högskoleutbildning inom teknik, konstruktion och/eller ekonomi
– PMI och/eller IPMA D certifiering eller motsvarande
– minst 5 års erfarenhet som Projektledare inom byggnads- och konstruktionsprojekt
– erfarenhet av arbetsledning av tekniker/anläggare och vana att arbetsleda projekt under genomförandefasen
– erfarenhet från budgetansvar i projekt.
– starkt fokus på kostnadsmedvetenhet, marginalfokus och uppföljning
– god kunskap i projektekonomi
– grundläggande kunskap i entreprenadjuridik
– kunskap inom AB04 samt ABT06 och erfarenhet från MER (Anläggning 07/10)
– gedigen kunskap om PBL
– kommunikationsförmåga till både teknisk och icke-teknisk publik
– god förmåga att nätverka och samarbeta med andra
– goda kunskaper i svenska och engelska

 

Välkommen med din ansökan snarast eftersom vi jobbar med löpande urval, till ansvarig konsult i denna rekrytering, Kristian Berglund, EnRival AB, snarast, dock senast måndagen den 18 Juli 20156 via Epost med meritförteckning och personligt brev till

 

För närmare upplysningar, frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta ansvarig konsult, Kristian Berglund på 0722/513779

 

Categorised in: