STÖD & MATCHNING

Stöd och matchning (STOM) är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

 

Vad vill du ? Vad kan du ? Vilka möjligheter finns ?

 

Det viktigaste för oss är att du ska känna dig trygg, få professionell hjälp och ett utökat kontaktnät om du väljer oss som din aktör.

 

Här får du handfast hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas utifrån dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

 

Vi hjälper dig med allt som behövs för att du snabbt ska finna den sysselsättning som passar dig, oavsett om det handlar om arbete eller studier.

 

Vår kompetenta personal har mångårig kunskap och erfarenhet av att hjälpa arbetssökande att snabbt hitta vägen till självförsörjning. Vi har ett stort kontaktnät med företag och näringsliv på din ort och använder detta aktivt för att hjälpa dig. Likaså har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa deltagare med Studie & Yrkesvägledning för att finna de studier som passar dig bäst.

 

Du skall välja EnRival om du snabbt vill komma i sysselsättning. Vi fokuserar till 100% på att snarast efter färdigställande av professionellt CV och personligt brev, finna den sysselsättning som DU vill ha och passar för. Vi har olika verktyg som vi normalt använder vid rekrytering för att kartlägga din personlighet och dina styrkor.

ሓገዝን ምስ ዝሰማምዓካ ስራሕን ንምግጣም

እዚ ሓገዝን ምስ ዝሰማምዓካ ስራሕ ምግጣምን [Stöd och matchning (STOM)] ዝበሃል፤ እቲ ንዓኻ ኣብ ስራሕ ምድላይካ፤ ጽዑቕን ብፍላይ ንዓኻ ብዝተዳለወ ሓገዝን ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ።

ንስኻ እንታይ ኢኻ ትደሊ? ክእለትካ እንታይ እዩ? እንታይ ዕድላትከ ኣሎ?

ንዓና ከም ናትካ ተሓባበርቲ እንተደኣ መሪጽካና፤ እቲ ቀንዲ ዕላማና ዝኸውን፤ ንስኻ ቅሳነት ንኽስምዓካን፤ ሞያዊ ሓገዝን ዝሰፍሐ ናይ ርክብ መርበባብት ከም ትረክብ ምግባር እዩ።

ኣብቲ ስራሕ ንምርካብ እትገብሮ ጉዕዞ፤ ጭቡጥ ዝኾነ ሓገዝን፤ ከከምቲ ድሌትካ ንዕኡ ዘማልእ ደገፍን ክትረክብ ኢኻ። እቲ ዝግበረልካ ደገፍ፤ ኣብ ስራሕ ምድላይ ዘድልዩኻ መሳርሒታት ምሃብን ምስ ወሃብቲ ስራሕ ናይ ምርኻብ ዕድልን እዩ።

ንሕና ብኹሉ እቲ ብቕልጡፍ ናብቲ ዝሰማምዕካ ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ንኽትበጽሕ፤ ዘድልየካ ሓገዛት ኩሉ ንኽትረክብ ክንተሓባበረካ ኢና።

እቶም ዘሎዉና ብቑዓት መምሃራን፤ ንደለይቲ ስራሕ ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ነብሶም ኣብ ምኽኣል ዝገብርዎ ጉዕዞ ንምሕጋዝ፤ ናይ ብዙሕ ዓመታት ፍልጠትን ተሞኩሮን ዘሎዎም እዮም። ኣብቲ ከባቢኻ ምስ ኩባንያታትን ሰብ-ነግድን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ርክብ መርበብ ስለ ዘሎና፤ ንዓኻ ንምሕጋዝ ነዚ ብንጥፈት ክንጥቀመሉ ኢና። ብተወሳኺ ’ውን፤ ነቶም ንዓና ዘምረጹ ኣብ ትምህርቲን ሞያዊ መስመራትን ኣብ ምሕጋዝ፤ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተሞኩሮ ስለ ዘሎና፤ በቶም ንዓኻ ብዝበለጸ ሰማምዑ ትምህርቲታት ክንተሓባበርካ ኢና።.

ንስኻ ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ዓለም መታን ክትኣቱ፤ ንዓና ”ኤንሪቫል” (EnRival) ምረጸና። ነቲ ናትካ ብብቕዓት ዝተዳለወ ምስክር-ወረቐትን (CV) ናይ ምልክታ ደብዳበን ምስ ቀረብና፤ ሽዑ-ንሽዑ ሓሳባትና 100% ናብቲ ዝሰማምዓካን እትደልዮን ስራሕ ንምርካብ ክኸውን እዩ። ከም ኣገባብ ኣብ ምምልማል ሰራሕተኛታት እንጥቀመሎም፤ ነቲ ዘሎካ ዓቕምታትን ባህርያታን ንምግምጋም ዘኽእሉና፤ ብዙሓት መሳርሒታት ኣሎዉና።

enrival vecka

Ditt namn *

Tel *

Din epost *

Ämne *