RESA

Att närvara 100 % av sin egen förmåga
RESA – Rehabilitering, sysselsättning och arbete
Vi på EnRival hjälper dig att snabbt finna nya möjligheter som leder till en sysselsättning och nytt arbete.
Vad vill du? Vad kan du? Vilka möjligheter finns?
Vårt mål på EnRival är att du snabbt och effektivt skall få den sysselsättning du vill ha. Vi arbetar individuellt utifrån dina personliga förutsättningar, egenskaper och kompetenser. Tillsammans sätter vi upp realistiska mål och lägger grunden till en rehabiliteringsplan. Efter avslutad aktivitet hos oss skall du ha de allra bästa förutsättningarna för nya utmaningar.
Vi stöttar, motiverar och engagerar oss i dig och hjälper dig att känna dig trygg i din väg ut i arbetslivet. Vi ska göra vårt yttersta för att du ska trivas hos oss.
HUR GÅR DET TILL DÅ?
Vi träffas via individuella möten eller i grupp regelbundet. Tiden varierar utifrån vad vi gemensamt kommer fram till. Detta sammanfattar vi i en rehabiliteringsplan tillsammans. Målsättningen är att du snabbt ska komma ut på en sysselsättningsplats som du kan vara på i max 12 månader om du inte innan dess fått arbete. Det kommer också att finnas möjlighet till andra aktiviteter av friskvårdskaraktär som vi gemensamt anpassar till vad som passar just dig.
EnRival har varit kompletterande aktör åt Arbetsförmedlingen sedan 2009 och är dessutom en etablerad aktör i Sverige och övriga Norden avseende rekrytering och bemanning till såväl privat som offentlig verksamhet. Förutom detta gedigna nätverk med företag och offentliga organisationer har vi ett stort och väl inarbetat kontaktnät inom föreningslivet runtom i Sverige. Detta ger oss unika möjligheter att presentera konkreta möjligheter för just dig. EnRival är auktoriserade såväl vad gäller bemanning som omställning.
Samtlig personal på EnRival är högskoleutbildade enligt för tjänsten angiven kompetens. Vårt viktigast uppdrag är att sätta dig i fokus och på ett ödmjukt sätt hjälpa dig på rätt väg. Alla har flera års erfarenhet av handledning, rekrytering och omställningsarbete, inom såväl privat som offentlig verksamhet.
EnRival arbetar för ökad mångfald och har därför personal med flera olika kulturella/språkliga bakgrunder och kan därför handleda en bredare målgrupp i att nå ett bra resultat. Varmt välkommen till oss på
EnRival – vi skapar möjligheter för Dig!