KOMMUNALA ARBETSMARKNADSPROJEKT

EnRival AB erbjuder i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen Samhällsuppdrag och Arbete i Helsingborg Stad en möjlighet för dig att kunna delta i ”Jobbprojekt” där vi hittar ett företag som har rekryteringsbehov och ser till att du får den kompetens och utbildning du behöver för att få en anställning på företaget.


För att kunna ta del av denna möjlighet måste du ha någon koppling till Kompetenscenter Norrehed Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.


Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss på EnRival eller prata med din handläggare på AF alternativt med din coach på Norrehed.

kommunala arbetsmarknadsprojekt