JOB/UGA

EnRival utför aktiviteter inom JOB och UGA

 

EnRival kommer att, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, utföra aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) samt jobbgarantin för ungdomar (UGA) på flera orter i Sverige. Aktiviteterna riktar sig till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen JOB och UGA med fokus på jobbsökning. Deltagare som har varierande bakgrund och förutsättningar, men som delar en svårighet – att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

 

EnRival kommer att bistå varje deltagare med ett flertal aktiviteter. I ett första skedde görs en kartläggning av deltagaren och en gemensam planering. Utifrån denna erbjuds deltagaren jobbsökaraktiviteter med coachning, förberedande aktiviteter av vägledande eller orienterande karaktär samt arbetsplatsförlagda aktiviteter såsom arbetspraktik och arbetsträning.

 

Målet med aktiviteterna är i första hand att deltagaren så snabbt som möjligt blir självförsörjande, antingen genom anställning eller genom eget företagande. I andra hand är målet att deltagaren påbörjar eller återgår till en reguljär utbildning med annan finansiering än via Arbetsförmedlingen.