GRUPP-/TEAMUTVECKLING

Att utveckla mitt arbetslag.
Det som fungerar bra är ofta samarbetet och fokus mot uppgiften. Det som inte fungerar är att odla relationer med varandra.
För att kunna utnyttja styrkorna och kompensera svagheterna krävs kunskap och insikt. För att lyckas med detta krävs både kompetens och hjälpmedel.


Som kursdeltagare i vår utbildning får du förutom kunskap även kompetens i hur du kan utveckla ditt team eller grupp.

 

 

Kursen:

Som instrument använder vi Decision Dynamics JTI (Jungs Type Index).

Före kursstarten får deltagarna ett webbaserat frågeformulär som skickas ut till deltagarna några veckor före kursstart.

Kursen genomförs sedan som internatutbildning under 2 dagar. Den innehåller förutom teoripaket även praktiska grupp/teamövningar.

Efter denna del fortsätter sedan gruppen/teamets utveckling genom att under fem aktiviteter ta fram en handlingsplan. Dessa aktiviteter genomförs som enskilda uppgifter vilka sedan redovisas inför hela gruppen.

Vårt mål och syfte

Målet med utbildningen är att utveckla lednings- och arbetsgrupper.


Under utbildningen skapas enskilda utvecklingsplaner samt en handlingsplan för gruppen/teamets utveckling.

Utbildning