FRÅN LAGSPELARE TILL GRUPP/TEAMLEDARE

Att få förtroendet och möjligheten att bli lagbas, team-/gruppledare för en grupp eller ett arbetslag är både utmanande och intressant. Det innebär också att det kommer att ställas högre krav på att ta ansvar och kunna hantera olika situationer i sitt ledarskap. Framför allt måste du hitta en ledarstil som passar just dig och som du är bekväm med.

Kursen:

Kursen består av 4 fristående dagar, fördelade på ca 6 månader. Kursen är sammansatt av moderna teorier och anpassade verktyg. Utbildarna har lång erfarenhet av ledarroller och har akademisk bakgrund. Lång erfarenhet inom chefsutbildning och organisationsutveckling borgar för praktisk belysning av olika problem. Viktiga inslag är deltagarnas erfarenheter.

Innehåll:

Dag 1: Handlar om ledarskapsverktyg samt att hitta sin egen ledarstil.

Dag 2: Handlar om att lära känna sig själv.

Dag 3: Handlar om konflikthantering och stress.

Dag 4: Handlar om tekniker för att utveckla min grupp/arbetslag.

Vårt mål och syfte

Målet med utbildningen är att utveckla trygga ledare med verktyg för att professionellt kunna utveckla sitt ledarskap.

Tillsammans med andra kursdeltagare lär du dig att handskas med din nya roll.

Genom självinsikt och kännedom om dina medarbetare kan du tillämpa ledarskapet utifrån organisationens behov och utveckling.

Under kursen får du också kompetens inom samtalstekniken som underlättar för ett smidigt samarbete.

Utbildning