FRÅN LAGSPELARE TILL CHEF

Att bli ledare/chef för ett arbetslag eller en avdelning är både intressant och utmanande. Det innebär också större krav på att ta ansvar och kunna hantera olika situationer i sitt ledarskap. Du måste hitta just din ledarstil och få verktyg för att kunna utöva ledarskapet.


Som kursdeltagare i våra utbildningar får du förutom kompetens, även återkoppling och support mellan kursdagarna.

Kursen:

Kursen består av 4 steg och är sammansatt av moderna teorier och anpassade verktyg.


Kursen består av 12 deltagare från olika verksamheter.

Steg 1

Består av 5 dagar. Under kursen får du ledarskapsverktyg och verktyg för att hitta din egen ledarstil. Tre av dagarna är fristående dagar medan 2 av dagarna genomförs som internat.

Steg 2

Består av 2 dagar och genomförs som fristående dagar. Förutom återkoppling till steg 1 handlar denna kurs om konflikthantering och stress.

Steg 3

Består av 2 dagar som genomförs som internat. Denna kurs fokuserar på grupputveckling. Med hjälp av Decision Dynamics JTI utvecklar vi gruppdynamiken och ger dig verktyg för att utveckla ditt eget arbetslag eller grupp.

Steg 4

Det avslutande steget handlar om att förankra dig som chef i din egen organisation. Detta steg anpassas till olika behov och genomförs på respektive företag.

Mål och syfte

Målet med utbildningen är att utveckla trygga ledare med verktyg för att professionellt kunna utveckla sitt ledarskap. Med ett coachande förhållningssätt engagerar du dina medarbetare till att självständigt uppnå både individuella och gemensamma mål. Genom självinsikt och kännedom om dina medarbetare kan du situationsanpassa ledarskapet utifrån organisationens behov och utveckling. Under kursen får du också kompetens inom samtalstekniken som underlättar för ett smidigt sammarbete.

Kursen ger dig verktyg och kompetens vilket krävs för rollen som chef och ledare.

Utbildning