FÖRETAGSANPASSAD LEDAR- och PERSONALUTVECKLING

Varje företag är unikt, och vill anpassa sin kompetensutveckling efter behov.

Syftet med den företagsanpassade utbildningen är att skräddarsy den kompetensutveckling som företaget behöver.

För att kunna utnyttja styrkorna och kompensera svagheterna krävs kunskap och insikt.

Ledarskapsutbildning

Från lagspelare till chef
Från lagspelare till team/gruppledare
Företagsanpassad ledarskapsutbildning
Grupp/teamutveckling
”Teambildning”
Konflikthantering och stress
Decision Dynamics JTI, grupputveckling
Coachning individuellt och i grupp.

Personalutveckling

Arbetsrätt, grunder
Medarbetarsamtalet
Datautbildning
Personlig effektiv utveckling
Presentationsteknik
Svåra samtal
Decision Dynamics JTI, självinsikt
Mm

Utbildning