INTEGRATIONSGUIDEN

Som ny i Sverige står man inför många främmande situationer och miljöer. Det känns ofta både nervöst och lite skrämmande att försöka bli en del av sitt nya samhälle, för att inte tala om hur nytt det känns att söka arbete och börja på en ny arbetsplats.


EnRival och Integrationsguiden samarbetar i detta projekt för att med respektive expertis direkt kunna hjälpa Dig som nyanländ eller inflyttad att förstå Din vardag och de situationer Du hamnar i som arbetstagare. Vi fokuserar arbetsmarknad, arbetsplats och hur Du startar eget företag. Vi lär Dig viktiga sociala koder, hur en svensk arbetsplats fungerar och vad som förväntas av Dig.


De flesta arbetsgivare tar för givet att Du som arbetstagare vet vad arbetet innebär, vad som krävs av Dig och att du känner till alla självklarheter runt om arbetet. Kan och förstår Du dessa koder och värderingar så ökar Dina chanser att bli en tillgång på arbetsmarknaden och för Din arbetsgivare. Bristande kunskap om ”hur” och ”varför” skapar otrygghet inom såväl yrke som fritid.


Integrationsguiden och EnRival har tillsammans erfarenheten, kunskapen, viljan och kontaktnätet att hjälpa Dig som ny i Sverige få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Vi satsar på Dig och vi satsar på hållbarhet och långsiktighet för både Dig och för Ditt arbete.


Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss på EnRival eller Integrationsguiden – vi har över femtio kontor i södra Sverige.

lektion_integration